WOERDENWIJS

In 2022 is het zover. Dan zijn wij 650 jaar stad. Dat gaan Wij Woerdenaren uitbundig vieren. Woerden wordt een feeststad. Wij Woerdenaren zijn én Eigen én Wijs. Woerdenaren zijn ondernemend en doen. Vaak ook op hun eigen wijze. En natuurlijk zijn Woerdenaren Wijs met Woerden.

Wat vieren we?

Op zaterdag 12 maart 2022 trappen we het feestjaar af. Dit is de dag waarop we 650 jaar geleden onze stadsrechten kregen. Na het openingsfeest volgt een onvergetelijk jaar.
Een inclusief feestjaar voor en door Woerden. Een jaar waarin we aansluiten bij bestaande activiteiten en er ook nieuwe activiteiten georganiseerd worden. We verbinden de bestaande en nieuwe activiteiten. We nodigen bestaande organisaties uit om mee te denken over de extra impulsen voor hun activiteiten vanuit Woerden 650. Maar, we nodigen Woerdenaren ook uit nieuwe ideeën aan te dragen en mee te denken en te doen binnen de verschillende werkgroepen. Een feest voor iedereen, houdt een diversiteit aan activiteiten in gedurende het hele jaar.

Een blijvende herinnering

In het nu vieren we onze historie en kijken we naar de toekomst. Daarom wil Woerden 650 naast de activiteiten gedurende het feestjaar, ook een legacy creëren. Een blijvende herinnering aan Woerden 650 voor de toekomst.
Welke blijvende herinnering kunnen wij samen bedenken?

Steun Woerden 650!

Wil jij meedoen en onze verjaardag steunen? Wordt dan vriend of supporter van Woerden 650 en ontvang de Woerden 650 mok of sokken als dank!

Op naar 2022

Woerden 650 jaar stadsrechten wordt een feestjaar voor en door Woerden.
Een Comité van Aanbeveling bestaande uit betrokken Woerdenaren stimuleert de initiatieven, coördineert en verbindt de vele activiteiten om dit een gedenkwaardig jaar voor Woerden en de Woerdenaren te maken.
De leden van het comité en hun aandachtsgebieden zijn: burgemeester Victor Molkenboer (voorzitter), Inès Wesselingh (ambtelijk contactpersoon), Will Stoof (voorzitter stichtingsbestuur), Angela Koot (Cultuur en Erfgoed), Brigit Colaris (Welzijn, Sociaal Maatschappelijk), Carolien Gerritsen (Educatie), Bas Kleinveld (Communicatie en secretaris bestuur), Frank van der Heijden (Sport), Gijs Okkerman (Evenementen), Hans Cools (Penningmeester bestuur), Peter van Herk (Sponsoring) en Stephanie Verkerk (coördinator Woerden 650).

De uitgangspunten:

  • Een inclusief feestjaar, voor en door iedere inwoner van Woerden;
  • Het vieren van de historie met een blijvende herinnering voor de toekomst;
  • Verbinden van bestaande en nieuwe evenementen, organisaties, verenigingen etc.;
  • De samenwerking met regionale feestvierders in 2022.

Bekijk hier ons beleidsplan.

woerden kasteel

Wees wijs, denk, doe en vier mee

Woerdense inwoners worden uitgenodigd om hun ideeën kenbaar te maken en mee te denken en te doen binnen de verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen zullen de ideeën voor 2022 verder uit worden gewerkt om in gezamenlijkheid het feestjaar te kunnen organiseren.
Heb je ideeën voor activiteiten rond 650 jaar Woerden? Geef ze door en samen met u kijken we wat daarvoor nodig is.

Let op: Inmiddels zijn alle ingekomen activiteiten beoordeeld en alle budgetten verdeeld. Heb je nog wel een leuk initiatief in het kader van Woerden 650? Laat het ons dan weten. Dan nemen we je mee in onze communicatie!

Partner van Woerden 650 worden?

Om alle plannen te kunnen organiseren en van 2022 een écht feestjaar te maken, is een financieel daadkrachtige stichting nodig. Wilt u bijdragen aan Woerden 650? Wij vertellen u graag welke sponsormogelijkheden er zijn of op welke wijze u ook kunt bijdragen.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Woerden 650 is ANBI gekwalificeerd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: de activiteiten bevinden zich nog in een opstartfase.

Het volledige jaarverslag 2022 is online beschikbaar.
Download hier het jaarverslag.

Contactgegevens

Stichting Woerden 650
Postadres: Knotwilgenlaan 7, 3471JA Kamerik
E-mail: info@woerden650.nl

Bankrekening: NL82RABO 0350 2807 11
RSIN nummer: 852863147