Huisstijlhandboek voor gebruik door sponsors en partners van Stichting Woerden 650

In dit handboek zijn de richtlijnen voor het gebruik van de verschillende huisstijlitems van Woerden 650 opgenomen. Om de herkenbaarheid en uniformiteit van Woerden 650 te handhaven verzoeken wij onze sponsors en partners om dit handboek te raadplegen en de hierin omschreven richtlijnen op te volgen.

Dit handboek is bedoeld voor:

  • Projecten die een bijdrage van Stichting Woerden 650 ontvangen.
  • Sponsors en partners van Stichting Woerden 650.

Dit handboek kan worden gewijzigd en uitgebreid. Controleer op de website www.woerden650.nl voor de meest recente versie van het handboek.

Het gebruik van het logo en huisstijl items voor producten voor commerciële verkoop is zonder  schriftelijke toestemming van Stichting Woerden 650 niet toegestaan.

Voor vragen over het gebruik van het logo en huisstijlitems kunt u contact opnemen met communicatie@woerden650.nl