Woerden 650: Doorgeefvideo met Arnold van Poeteren (Harmonie De Vriendschap)

Deze zaterdagochtend brengen we weer een nieuwe Woerden 650 doorgeefvideo uit! Dit keer is het woord aan Arnold van Poeteren. Arnold is secretaris van Harmonie “De Vriendschap” en spreekt over de geschiedenis van de Woerdense Taptoe en het Kerkplein. Voor het feestjaar zijn er plannen om opnieuw een historische Taptoe te organiseren op het Kerkplein. Interesse om het project financieel te ondersteunen of om op een andere wijze bij te dragen aan de organisatie? Neem dan contact op met Arnold via info@woerden650.nl (o.v.v. Taptoe).

De video is gemaakt door Onno Schmitz en maakt onderdeel uit van de reeks Woerden 650 doorgeefvideo’s.